Вывод брендов как карточки товаров в теме Supreme

В настройках плагина для настройки "Шаблон вывода на витрине страницы со списком всех брендов (/brands/)" укажите:

<style>
 .brands-list .img_middle:before {
  padding-top: 70%;
 }
</style> 
<div class="brands-list product-list products_view_grid per_row_4 larger_images clearfix">
 {foreach $brands as $b}
 <div class="product">
  <div class="in">
   <div class="image-wrap">
    <a class="img_middle" href="{$b.url}" title="{$b.name}">
     <div class="img_middle_in">
     	<img alt="{$b.name}" src="{$wa_url}wa-data/public/shop/brands/{$b.id}/{$b.id}{$b.image}">
     </div>
    </a>
   </div>
   <a class="text-center" href="{$b.url}" title="{$b.name}">
    <h4>{$b.name}</h4>
   </a>
  </div>
 </div>
 {/foreach}
</div>
Posted: April 6, 2018
Was this article helpful? Yes No

0 comments

  Add comment

  To add a comment please sign up or login