Картинки подкатегорий в теме Unishop

1. Нужно в настройках плагина добавить размер 200.

2. Откройте приложение магазин - витрина - шаблоны - файл categories.tile.html
и после кода:

{if isset($Wmimages[$cat.id].image)}
   {$cat.params.image = $Wmimages[$cat.id].image}
{/if}

нужно добавить код:

{if $cat.image}
   {$cat.params.image = "{$wa_url}wa-data/public/shop/categories/{$cat.id}/{$cat.id}.200{$cat.image}"}
{/if}

3. В файле category.subs.icons.html
после кода:

{if isset($Wmimages[$sc.id].icon)}
  {$sc.params.icon = $Wmimages[$sc.id].icon}
{/if}

нужно добавить код:

{if $sc.image}
  {$sc.params.icon = "{$wa_url}wa-data/public/shop/categories/{$sc.id}/{$sc.id}.96{$sc.image}"}
{/if}

Last update: February 14, 2021
Was this article helpful? Yes No

0 comments

  Add comment

  To add a comment please sign up or login